top of page

Palvelut

Fysioterapiaan voi hakeutua Kelan kustantamana (vaativa lääkinnällinen kuntoutus), vakuutusyhtiön maksusitoumuksella, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tai erikoissairaanhoidon maksusitoumuksella/suosituksesta tai itse maksavana.

Neurologinen fysioterapia

Aivo- ja selkäydinvaurioiden jälkitiloissa ja muissa neurologisissa sairauksissa fysioterapia edistää kuntoutumista. Neurologisessa fysioterapiassa autetaan kuntoutujaa selviytymään päivittäisistä toiminnoista ja arkielämän haasteista sekä saavuttamaan paras mahdollinen toiminnan taso tai ylläpitää saavutettua liikunta- ja toimintakyvyn taso. Vaikuttavan fysioterapian lähtökohtana on asiakaslähtöisyys, kuntoutujan elämäntilanne, voimavarat ja yksilölliset tavoitteet.

Yhteistyö muiden kuntoutujaa hoitavien tahojen kanssa on tärkeää ja fysioterapeutti ohjaa tarvittaessa puolisoa, avustajaa ja ohjaajia toimimaan kuntoutusta edistävästi.

Allasterapia_edited.jpg
Allasterapia

Allasterapia on fysioterapian erityismuoto, joka soveltuu kaiken ikäisille. Allasterapiassa hyödynnetään veden erityisominaisuuksia kuten veden nostetta, hydrostaattista painetta ja vastusta.  Alhaisen toimintakyvyn omaava kuntoutuja pystyy vedessä liikkumaan omatoimisemmin veden nostetta hyödyntäen. Veden hydrostaattinen paine lisää lihasten verenkiertoa, joka edesauttaa lihasten rentoutumista ja lämmön tunnetta, lieventää kiputuntemuksia ja auttaa kehon hahmottamista. Veden vastus vahvistaa lihasvoimaa ja tehostaa hengitystä.

Vesi on erittäin hauska ja motivoiva kuntoutusympäristö, joka myös lisää kuntoutujan pystyvyyden tunnetta ja siten myös henkistä hyvinvointia.

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on lähestymistapa, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Psykofyysisessä fysioterapiassa huomioidaan kehon ja mielen jatkuva yhteys ja se perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Ensiarvoisen tärkeää on kuntoutujan ja fysioterapeutin välinen vuorovaikutus.

Psykofyysinen fysioterapia tukee kuntoutujan kokonaisvaltaista kuntoutusta.

Lasten- ja nuorten fysioterapia

Lasten- ja nuorten fysioterapian tavoitteena on parantaa ja ylläpitää lapsen/nuoren liikkumis- ja toimintakykyä auttaen lasta/nuorta kokemaan mahdollisimman monipuolisia ja normaaleja liikemalleja. Fysioterapiassa tuetaan lasta/nuorta osallistumaan leikkiin ja peleihin, harrastuksiin, perheen yhteiseen toimintaan ja sosiaaliseen elämään. Fysioterapiassa on tärkeää antaa vanhemmille tietoa sensomotorisen kehityksen tukemiseen ja ohjata keinoja lapsen/nuoren toimintakyvyn haasteiden helpottamiseen arjessa.

Lasten ja nuorten terapiassa korostuu yhteistyön tärkeys lasta/nuorta ympäröivien aikuisten sekä muiden lapsen/nuoren parissa toimivien ammattilaisten kanssa.

Palautuminen

Palautuminen on tekoja. Palautuminen tarkoittaa voimavarojen lisääntymistä, väsymyksen tunteen väistymistä ja elpymistä fyysisestä tai psyykkisestä kuormituksesta.

Palautumisen ohjauksessa saat oivalluksia mitä juuri sinun elämässäsi voi muuttaa, jotta pääset kohti kehon tasapainoa ja mielenrauhaa; samalla opit tunnistamaan palautumisen tärkeyden ja monimuotoisuuden.

Palautumisen ohjaus toteutetaan joko yksilöohjauksena tai RYHMÄohjauksena. Ryhmäohjaus on oivallinen yhdenkin kerran toteutukseen esim. Tyky- tai virkistyspäivillä.

Jäikö jokin asia askarruttamaan? Ota yhteyttä niin mietitään yhdessä!
bottom of page